Prevencia dekubitov

Prevencia dekubitov

Dekubitus alebo preležanina je odumretie kože a podkožia, ku ktorému dochádza pri dlhodobom mechanickom tlaku na jedno miesto. Preležaniny predstavujú problém u ľudí, ktorí sú nemobilný a na dlhý čas pripútaný k lôžku. Preto je u takýchto pacientov potrebné predchádzať práve vzniku dekubitov.

Prvým krokov v prevencií dekubitov by malo byť v každom prípade zhodnotenie stavu pacienta. Je dôležité posúdiť, či môže u pacienta dôjsť k rozvoju preležanín a to hlavne preto, lebo prevencia takýchto porúch je náročná a ak nie je potrebná, zbytočne pacienta zaťažuje. Na takéto posúdenie existuje niekoľko špeciálnych testov, ktoré rozhodovanie uľahčia. Na základe takto zisteného rizika sa potom vyberie správny postup. Pri prevencií dekubitov sa dnes používa viacero prostriedkov. Prvým z nich je polohovanie, kedy so zmenou polohy pacienta dochádza k skracovaniu intervalu, počas ktorého tlak na miesta na tele pôsobí. Ďalej sa môžu využívať rôzne druhy pomôcok, ktoré taktiež zabraňujú vzniku preležanín. Dôležitá je aj snaha upraviť celkový stav pacienta. Ak sa dosiahne stav, kedy sa pacient môže hýbať, riziko vzniku preležanín samozrejme klesá. V prevencií dekubitov hrá úlohu ešte aj správna hygiena a rehabilitácia. Dôležité je si uvedomiť, že postihnuté miesta, na ktorých dochádza k rozvoju dekubitov, sa nemajú v žiadnom prípade masírovať, pretože môže dôjsť k degenerácii podkožného tkaniva.

Prevencia vzniku preležanín je kľúčová u pacientov, ktorí sú dlhodobo odkázaný na ležanie na lôžku. V tomto prípade by nemalo dochádzať k zanedbávaniu a mali by sa dodržiavať postupy, ktoré riziko dekubitov minimalizujú.

Čo by ste si mali pozrieť:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.