Prevencia alkoholizmu

Alkoholizmus je vážny problém, ktorý postihuje čoraz viac ľudí. Stres je dnes súčasťou života každého človeka a práve preto, sa čoraz viac jedincov utieka k alkoholu. Nadmerné pitie alkoholu pomáha ...

Prevencia úrazov

Úrazy sú realitou každého dňa a každého človeka. Od malých poranení a škrabancov až po úrazy, ktoré ohrozujú život a môžu končiť smrťou. Preto je dôležité aby sme úrazom predchádzali a snažili ...

Prevencia cukrovky

Najčastejšie sa vyskytujúcou cukrovkou je jej druhý typ, takzvaný non – dependentný diabetes. Keďže v tomto prípade nehrá veľkú úlohu genetika, je prevencia jeho vzniku naozaj dôležitá a to hlavne v ...

Prevencia AIDS

AIDS je ochorenie, na ktoré dnes neexistuje liečba. Jej príznaky sa dajú zmierňovať, ale nedajú sa odstrániť a práve preto sa táto choroba považuje za smrteľnú. Aj keď sa správnou liečbou dá život ...

Prevencia drogovej závislosti

Drogová závislosť predstavuje vážny problém dnešnej doby, keď sa ľudia čoraz častejšie potrebujú odpútať od reality. Práve drogy otvárajú ľuďom dvere do iného sveta, v ktorom miznú všetky ich ...

Prevencia rakoviny

Prevencia je dnes veľmi dôležitá. Zahŕňa spôsoby, ktorými sa ľudia snažia zabrániť niečomu, čo nechcú a keďže stále platí, že je lepšia ako liečba, nemal by nikto prevenciu podceňovať. V prípade ...

Prevencia dekubitov

Dekubitus alebo preležanina je odumretie kože a podkožia, ku ktorému dochádza pri dlhodobom mechanickom tlaku na jedno miesto. Preležaniny predstavujú problém u ľudí, ktorí sú nemobilný a na dlhý čas ...